To my kreujemy twoje miłe wspomnienia

Polityka prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA MIŁE WSPOMNIENIE`

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH MIŁE WSPOMNIENIE
Administratorem danych Miłe Wspomnienie Agata Włodarczak z siedzibą w Dusznikach przy ulicy Jana Pawła II.

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail info@milewspomnienie.pl.

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem, dla których Miłe Wspomnienie przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług gastronomicznych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Miłe Wspomnienie jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Miłe Wspomnienie w związku z poniesioną przez Miłe Wspomnienie szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klientów w stosunku do Restauracji,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Klientów restauracji.
W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Restauracja przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Restauracje jest umowa o świadczenie usług gastronomicznych.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta. Restaurachja informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Klientów restauracji jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Restauracja przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. Dane mogą być wykorzystywane w mediach społecznościowych w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane dane w związku z zawartą umową o świadczenie usług gastronomicznych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Restauracji lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Restauracji.

§ 8 . WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Restauracji zawarcie umowy o usługi gastronomiczne.

Informacja dot. ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ustawy RODO, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Miłe Wspomnienie Agata Włodarczak z siedzibą w Dusznikach przy ulicy Jana Pawła II, więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na ten temat przeczytacie Państwo tutaj: pliki cookies.

Rozumiem